PRIORYTETY POLITYKI

Polityka jest i pozostanie głównym przedmiotem zainteresowania CEPI w nadchodzących latach i będzie traktowana priorytetowo. Zwracamy uwagę na wszystkie obszary, które mogą mieć wpływ na działalność profesjonalistów z branży nieruchomości.

Nieruchomości nie należą do kompetencji UE, ale coraz wyraźniej widać, że istnieje szereg kwestii, którymi zajmuje się unijny organ regulacyjny, a które mają wpływ na rynek nieruchomości. Regulacje zawodowe również pozostają w gestii państw członkowskich UE, ale działania podejmowane na szczeblu UE mają wpływ na poziom i treść regulacji w różnych krajach, co jest ważne dla usług profesjonalnych.

Z tych powodów CEPI zajmuje się szerokim zakresem tematów politycznych, ale najważniejszymi priorytetami polityki CEPI są rynek wewnętrzny (w tym kwalifikacje zawodowe i usługi), energia i środowisko oraz przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy. Interesuje się również sprawami konsumenckimi i kwestiami handlowymi, takimi jak podatki i ubezpieczenia.

ENERGY

ENERGIA

ANTI-MONEY LAUNDERING

PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU PIENIĘDZY

SHORT-TERM RENTALS

WYNAJEM KRÓTKOTERMINOWY

REGULATION

REGULACJA

MMCEPI

MMCEPI