WŁĄCZENIE I RÓŻNORODNOŚĆ

CEPI zdecydowanie opowiada się za większą integracją, równością i reprezentacją w zawodzie, a także eliminacją wszelkich nieetycznych i dyskryminujących barier w dostępie do sektora nieruchomości, zwłaszcza w odniesieniu do zawodów, które reprezentujemy. Wierzymy, że wspieranie różnorodności i wielokulturowości jest kluczem do osiągnięcia lepszych relacji z klientami, współpracownikami i ogólnie zdrowszego i bardziej dostępnego rynku.

Przeczytaj nasze oficjalne oświadczenie w sprawie zaangażowania na rzecz integracji i różnorodności:

OFFICIAL STATEMENT

OFICJALNE OŚWIADCZENIE