KODY

Działalność profesjonalistów z branży nieruchomości (pośredników i zarządców nieruchomości) wymaga coraz większego rygoru, profesjonalizmu, dogłębnej wiedzy z tak różnych dziedzin jak prawo, podatki, ubezpieczenia, ekonomia, rachunkowość, technologie budowlane, socjologia, mechanizmy finansowania, technologie informacyjne, planowanie przestrzenne, planowanie regionalne, wycena itp. Co więcej, wiedza ta musi być stale aktualizowana poprzez ciągły rozwój zawodowy. CEPI odpowiada na to zapotrzebowanie na przejrzystość, uczciwość i niezależność, stawiane profesjonalistom z branży nieruchomości w związku z przypisaną im rolą cywilną, ekonomiczną i społeczną, i bardzo poważnie traktuje te zobowiązania. CEPI uważa, że ustanowiła zasady wspólnego Europejskiego Kodeksu Postępowania i Etycznego Zachowania (‘Kodeks”). Zasady określone w Kodeksie mają na celu zapewnienie i jak najlepsze zagwarantowanie jakości usług, takich jak poufność i unikanie konfliktów interesów w interesie wspólnego dobra i zachowania dziedzictwa zawodowego dla przyszłych pokoleń. Każde krajowe stowarzyszenie będące członkiem CEPI jest proszone o przełożenie tych zasad na swój krajowy kodeks, o ile nie jest to sprzeczne z krajowym ustawodawstwem lub praktykami. W przypadku konfliktu między kodeksami krajowymi a tym europejskim zestawem zasad lub w przypadkach, w których istniejące kodeksy krajowe wydają się być bardziej rygorystyczne niż Kodeks Europejski, kodeksy krajowe będą miały pierwszeństwo, ponieważ są bardziej ukierunkowane na specyfikę krajową i istniejące krajowe zasady, zwyczaje i regulacje.

OFFICIAL STATEMENT

OFICJALNE OŚWIADCZENIE