Zastrzeżenie prawne

Consseil européen des Professions immobilières (CEPI) zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych warunków w dowolnym momencie, bez wcześniejszego powiadomienia. W związku z tym zaleca się regularne zapoznawanie się z nimi.

Własność intelektualna
Strona www.cepi.eu stanowi zarówno oryginalną kreację chronioną prawem autorskim, jak i bazę danych, do której CEPI posiada prawa. Wszelkie kopiowanie, adaptacja, tłumaczenie, aranżacja, publiczne ujawnianie, wypożyczanie i inne wykorzystywanie lub zmienianie całości lub części niniejszej strony internetowej w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób, elektroniczny, mechaniczny lub inny, bez uprzedniej pisemnej zgody CEPI, jest surowo zabronione. Wszelkie naruszenia tych praw mogą pociągać za sobą postępowanie cywilne lub karne. Nazwy, logo i inne znaki używane na tej stronie internetowej, w szczególności nazwa i logo CEPI, są prawnie chronionymi nazwami handlowymi lub znakami towarowymi. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie lub znaków je przypominających bez uprzedniej pisemnej zgody CEPI jest surowo zabronione. Belgijska ustawa z dnia 31 sierpnia 1998 r. o ochronie prawnej baz danych (transponująca dyrektywę 96/9/WE Parlamentu Europejskiego i Rady) stanowi, że naruszenie tych praw podlega karze grzywny do 500 000 euro, a w przypadku ponownego popełnienia przestępstwa - karze pozbawienia wolności do 2 lat. Forma tej strony internetowej (plan, wybór i układ nagłówków, organizacja danych itp.) jest chroniona przepisami dotyczącymi praw autorskich określonymi przez prawo.
Z wyjątkiem przypadku wyraźnej odmowy, której powody nie muszą być ujawniane, utworzenie hiperłącza do adresu http://www.cepi.eu jest dozwolone.

Treść tej strony internetowej jest chroniona przepisami dotyczącymi praw autorskich określonymi przez prawo.
Z wyjątkiem przypadku wyraźnej odmowy, której powody nie muszą być ujawniane, utworzenie hiperłącza do adresu http://www.cepi.eu jest dozwolone.

Zawartość strony
Consseil européen des Professions immobilières (CEPI) zapewnia, w miarę możliwości, że strona internetowa i pliki, które można z niej pobrać, są wolne od błędów, wirusów, trojanów i niedozwolonego oprogramowania szpiegującego, chociaż nie można wykluczyć ich wystąpienia. CEPI w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody i/lub straty wynikające z tego dla użytkownika. Użytkownik jest świadomy, że korzystanie z Internetu wiąże się z pewnym ryzykiem. CEPI zdecydowanie zaleca użytkownikom zainstalowanie na swoich komputerach zapór ogniowych, programów antywirusowych i innego niezbędnego oprogramowania ochronnego.
CEPI dołożyło najwyższej staranności przy tworzeniu i aktualizowaniu niniejszej strony internetowej. Należy pamiętać, że dana informacja może być nieaktualna poza naszą kontrolą. Użytkownicy są świadomi, że informacje mogą zostać zmienione bez wcześniejszego powiadomienia.
CEPI zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności w odniesieniu do zawartości i korzystania z witryny. Jeśli tworzone są linki do innych stron, CEPI w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za istnienie i zawartość takich stron.

Dostępność witryny
Chociaż staramy się udostępniać witrynę www.cepi.eu przez siedem dni w tygodniu (7/7) przez całą dobę (24/24) przez cały rok, zastrzegamy sobie prawo do przerwania dostępu do niej, w dowolnym czasie i bez wcześniejszego powiadomienia, z przyczyn technicznych lub innych, a także do zakończenia świadczenia naszych usług, bez ponoszenia odpowiedzialności za takie przerwy lub jakiekolwiek konsekwencje dla użytkownika lub osoby trzeciej.