ENERGIA

Energia i środowisko stały się głównymi priorytetami na poziomie UE. Budynki są przedmiotem szczególnego zainteresowania organów regulacyjnych UE ze względu na dużą ilość zużywanej przez nie energii i duży potencjał oszczędności w celu osiągnięcia celów klimatycznych. Konsekwencje są ważne dla osób pracujących w sektorze nieruchomości.

Prace CEPI’koncentrują się na:

1. Wdrażaniu dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków i praktycznym wykorzystaniu świadectw charakterystyki energetycznej;

2. wdrażanie dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej;

3. Strategia ogrzewania i chłodzenia;

4. efektywne gospodarowanie zasobami;

5. Zrównoważony rozwój środowiska zbudowanego.

POSITION PAPERS

STANOWISKA