SPOŁECZNOŚĆ ABSOLWENTÓW

CEPI uważa edukację dla zawodów związanych z nieruchomościami za jedną ze swoich kluczowych misji i priorytetów. Dlatego też nieustannie pracujemy nad zwiększeniem świadomości na temat programu Eureduc i rozszerzeniem naszej sieci instytutów edukacyjnych i uniwersytetów w całej Europie. Podobnie, jesteśmy zaangażowani w budowanie silnej społeczności absolwentów Eureduc i umożliwiamy byłym studentom wymianę doświadczeń, rozwijanie kontaktów zawodowych i utrzymywanie ze sobą kontaktu. Absolwenci mogą również korzystać z ekskluzywnych wydarzeń i treści, takich jak biuletyny dla absolwentów CEPI. Możesz dowiedzieć się więcej o programie Eureduc i posłuchać doświadczeń z pierwszej ręki od obecnych studentów i absolwentów Eureduc, oglądając poniższe filmy z referencjami.