BELEIDSPRIORITEITEN

Beleid is en blijft het belangrijkste aandachtspunt van CEPI in de komende jaren en het zal prioritaire aandacht krijgen. Er wordt aandacht besteed aan alle gebieden die van invloed kunnen zijn op de activiteiten van vastgoedprofessionals.

Onroerend goed valt niet onder de bevoegdheid van de EU, maar het wordt steeds duidelijker dat er een aantal kwesties zijn die door de regelgevende instantie van de EU worden behandeld en die van invloed zijn op de onroerendgoedmarkt. Professionele regulering blijft ook een zaak van de EU-lidstaten, maar ook hier hebben acties op EU-niveau een effect op het niveau en de inhoud van de regulering in verschillende landen, wat belangrijk is voor professionele diensten.

Om deze redenen houdt CEPI zich bezig met een breed scala aan beleidsonderwerpen, maar de belangrijkste beleidsprioriteiten voor CEPI zijn de interne markt (inclusief beroepskwalificaties en diensten), energie en milieu, en de regels tegen het witwassen van geld. Daarnaast houdt CEPI zich ook bezig met consumentenzaken en commerciƫle kwesties zoals belastingen en verzekeringen.

ENERGY

ENERGIE

ANTI-MONEY LAUNDERING

WITWASBESTRIJDING

SHORT-TERM RENTALS

KORTETERMIJNVERHUUR

REGULATION

VERORDENING

MMCEPI

MMCEPI