BELEIDSPRIORITEITEN

Beleid is en blijft het belangrijkste aandachtspunt van CEPI in de komende jaren en zal prioritaire aandacht krijgen. Er wordt aandacht besteed aan alle gebieden die van invloed kunnen zijn op de activiteiten van vastgoedprofessionals.

Vastgoed valt niet onder de bevoegdheid van de EU, maar het wordt steeds duidelijker dat er een aantal zaken zijn die door de EU regelgever worden behandeld en die invloed hebben op de vastgoedmarkt. Professionele regulering blijft ook een zaak van de EU-lidstaten, maar ook hier hebben acties op EU-niveau een effect op het niveau en de inhoud van de regulering in verschillende landen, wat belangrijk is voor professionele diensten.

Om deze redenen houdt CEPI zich bezig met een breed scala aan beleidsonderwerpen, maar de belangrijkste beleidsprioriteiten voor CEPI zijn de interne markt (met inbegrip van beroepskwalificaties en diensten), energie en het milieu, en de regels tegen het witwassen van geld. Daarnaast houdt CEPI zich ook bezig met consumentenzaken en commerciƫle kwesties zoals belastingen en verzekeringen.

ENERGY

ENERGIE

AML

AML

STR

STR

REGULATION

VERORDENING

MMCEPI

MMCEPI