NIEUWS

20 Feb

CEPI & Igluu - Announcement

CEPI is zeer verheugd zijn nieuwste strategische partnerschap met Igluu aan te kondigen!

Igluu is een joint venture van ČSOB Groep (KBC Groep) en Gobii Europe, onderdeel van de Stratus Data Systems groep die een uitgebreid vastgoedsysteem heeft ontwikkeld en exploiteert in de VS en Canada.

Igluu heeft een schaalbare digitale vastgoedinfrastructuur op de Tsjechische markt ontwikkeld (het "Igluu Platform"), die bestaat uit een vastgoedportaal, een kernsysteem voor makelaars en Multiple Listing Services ("Igluu MLS"). Igluu integreert geleidelijk aan verwante vastgoeddiensten zoals digitale hypotheken. 

Igluu is ook lid van de Real Estate Standards Organization ("RESO").

Voor meer informatie kunt u de website van Igluu bezoeken: https://www.igluu.cz/

CEPI en Igluu zullen samenwerken om leden uit 24 landen te ondersteunen als betrouwbare kennispartner tijdens hun digitale transformatie-initiatieven.

24 Jan

European Parliamentary Research Service (EPRS): 10 Issues to Watch in 2024

Op 24 januari woonde het secretariaat van CEPI de Policy RoundTable bij georganiseerd door de European Parliamentary Research Service (EPRS) over de 10 onderwerpen om in de gaten te houden in 2024. De thema's waren divers en interessant over, bijvoorbeeld,  de verkiezingen die worden gehouden in de Europese Unie en het bereiken van  klimaatverandering. De verschillende panels werden gepresenteerd door beleidsexperts en het evenement werd geopend door de Oostenrijkse Europarlementariër Othmar Karas die verklaarded dat de EU’s betrokkenment ese issues moet worden geleid door de behoeften en voordelen van haar burgers. Onclimate change, met namely de Green Deal en de implementatie ervan werden belicht en er werd gezegd dat dit onderwerp het komende jaar een prioriteit zou blijven.

24 Jan

Buildings Performance Institute Europe: Tackling Energy Poverty in Europe: time to renovate buildings!

Op 24 januari nam het secretariaat van CEPI deel aan een conferentie georganiseerd door Buildings Performance Institute Europe, ''Tackling Energy Poverty in Europe: time to renovate buildings!''. De discussies concentreerden zich op hoe het kan ervoor worden gezorgd dat Europa’s wetgeving effectief energiearmoede aanpakt door middel van renovatie en gebruikte de casus van meergezinsflatgebouwen in Centraal- en Oost-Europa als concreet voorbeeld.

 

Verschillende gasten bespraken onderwerpen zoals: de empowerment van burgeractie op lokaal en nationaal niveau; de EU-eis en verplichtingen voor renovatie; en de financiële stimulansen voor energierenovatie.

 

Tijdens de tweede rondetafel die ging over hoe de EU-vereisten en verplichtingen voor renovatie overeenkomen met de realiteit op het terrein, waren gasten zoals de heer Stefan Moser (afdelingshoofd, directoraat-generaal Energie, Europese Commissie), mevrouw Eva Brardinelli (coördinator gebouwenbeleid, Climate Action Network Europe), Oliver Rapf (uitvoerend directeur, Buildings Performance Institute Europe) en Éva Gerőházi, (senior onderzoeker, Metropolitan Research Institute) benadrukten het belang van de meest recente wetgeving op dit gebied, de EPBD waarover informeel overeenstemming is bereikt eind 2023. Ze benadrukten de nu belangrijke implementatiefase die moet zorgen voor de beloofde steun voor de renovatie van gebouwen en de aanpak van energiearmoede.

 

Enkele interessante punten die de heer Stefan Moser benadrukte waren:

 

- De REPG slaagt erin verschillende beleidslijnen samen te brengen (bv. sociaal, klimaat- en energiezekerheidsbeleid);

-Versterking van de financiële stimulansen en richtsnoeren voor financiering op EU-niveau;

-Versterking van het overleg tussen de EU-besluitvormers en het nationale niveau. 

Alle genodigden concludeerden dat nauwe samenwerking op alle niveaus (Europees, nationaal en lokaal) nu nodig zal zijn en dat er geen voorbeeld is dat voor iedereen geschikt is, daarom moet elke lidstaat ervoor zorgen dat de implementatie ook rekening houdt met nationale specifieke kenmerken.

 

Op het punt van de financieringsbronnen die gebruikt worden voor energierenovatie, presenteerden interessante sprekers zoals de heer Ralf Goldmans (afdelingshoofd, directoraat Projecten, energie-efficiëntie en energieadvies, Europese Investeringsbank) verschillende projecten die de EIB ontwikkelt om energiearmoede in verschillende lidstaten aan te pakken. Ook het idee van particuliere fondsen werd besproken en de heer Nicholas Stancioff (directeur, Funding for Future) presenteerde een interessante casus over hoe particuliere fondsen worden gebruikt bij renovaties.

 

U kunt de video van het evenement nog steeds online bekijken via deze LINK

15 Jan

Image of the Property Manager Meeting

Op maandag 15 januari, is de nieuw opgerichte werkgroep over het imago van de vastgoedmanager, bijeengekomen met deelname van afgevaardigden uit Spanje, Luxemburg, België en Ierland.

Het doel van deze werkgroep is om een gemeenschappelijke strategie te vinden

voor de problemen die impact hebben op het beroep van Property Manager. Dee werkgroep wordt voorgezeten door de Belgische vereniging IPI\BIV, die recent een grondig onderzoek uitvoerde naar alle obstakels en mogelijke wegen voorwaarts voor dit beroep.

Als u meer wilt weten over het werk van de Werkgroep, neem dan contact op met het secretariaat via secretariat@cepi.eu

15 Jan

UIPI (International Union of Property Owners) event "Let's Talk One-Stop Shops"

Op de 15th van januari woonde het secretariaat van CEPI het UIPI (International Union of Property Owners) evenement "Let's Talk One-Stop Shops bij." Dezeconferentie stond in het teken van het thema van de "Save the Homes Journey", een 3-jarig Horizon 2020-project dat tot doel heeft het renovatieproces te vereenvoudigen, te versnellen en betaalbaarder te maken. De belangrijkste innovatie die tijdens het evenement werd besproken was de introductie van een one-stop-shop, de Citizen Hub. De Citizen Hub zorgt voor een efficiënte en kosteneffectieve transformatie van woningen, van technische beoordelingen tot contractuele aanbiedingen, waardoor ze gemakkelijker toegankelijk zijn voor budgetvriendelijke financiering en waakzaam toezicht op het renovatieproces. De discussie ging over twee pilotcases, de situatie in Rotterdam en Valencia. Hete event bood de gelegenheid om stakeholders te ontmoeten en de resultaten van deze tool te zien, samen met andere materialen die de afgelopen jaren zijn ontwikkeld.

 

Ook het belang van one-stop shops binnen de contekst van de herschikte EPBD werd gepresenteerd en in detail besproken.

 

Voor meer informatie kunt u terecht op de website: https://savethehomes.net 

 

11 Dec

SCSI Report "The Real Cost of New Housing Delivery 2023"

CEPI’s Iers lid, de SCSI, heeft zojuist een nieuw rapport uitgebracht genaamd "The Real Cost of New Housing Delivery 2023",  gericht op de stijgende kosten van het bouwen van driekamerwoningen in Ierland. Het rapport laat zien dat in de Greater Dublin Area (GDA) de kosten in de afgelopen drie jaar met 24% zijn gestegen en met maar liefst 39% sinds 2016.

Het onderzoek laat de uitdagingen zien die gepaard gaan met deze sterke kostenstijging, met een gemiddeld salaris van €127.000 dat nodig is in de GDA voor een nieuwe semi met 3 slaapkamers, terwijl er slechts €85.000 nodig is voor hetzelfde in het noordwesten.

Aanbevelingen om dit probleem aan te pakken zijn onder andere het steunen van moderne bouwmethoden, het pauzeren van verhogingen van aansluitkosten en het verbeteren van het planningsproces. Het SCSI-rapport benadrukt het belang van strategische acties voor een duurzame en betaalbare woningmarkt om deze uitdaging op te lossen.

Wil je het volledige rapport bekijken klik hier 

Kijk ook naar de berichtgeving in de media:

https://www.rte.ie/news/business/2023/1207/1420544-cost-of-delivering-new-three-bed-home-rises-to-397-000/                                                                                                                       

https://www.rte.ie/radio/radio1/clips/22330431/

https://link.goloudplayer.com/s/sGCkycH0xFMP

https://www.irishtimes.com/business/2023/12/07/cost-of-building-three-bed-semi-in-dublin-jumps-90000-in-less-than-four-years/

05 Dec

AML: a strategic partnership cealed

Er is een nieuwe mijlpaal bereikt tijdens de algemene vergadering van de CEPI afgelopen vrijdag 1st december in Parijs!  

CEPI vierde de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst met OptimaSys die nu de eerste sector-wide European Anti-Money Laundering (AML) tool that kan worden gebruikt door haar leden. Met deze oplossing kunnen vastgoedprofessionals op een gestructureerde en tijdsefficiënte manier voldoen aan de complexe Europese AML-wetgeving . 

Het project zal nog in 2023 van start gaan en de eerste release is gepland voor kort na de zomer van 2024. Vertegenwoordigers van alle aangesloten verenigingen zullen deelnemen aan het proces om de toepasbaarheid in elk land te garanderen, terwijl OptimaSys haar kennis & ervaring in vastgoedtechnologieën toepast.

02 Dec

INTERNATIONAL MLS FORUM

Het CEPI Secretariaat  is verheugd de komende internationale conferentie over MLS-systemen in Europa aan te kondigen, in samenwerking met de International Real Estate Standards Organisation (RESO) en onze vertrouwde digitale partner, Realtyna

Het International MLS Forum wordt gehouden door geëerde leiders van vastgoedverenigingen en experts in vastgoedtechnologie uit de hele Europese Unie, het Midden-Oosten, Azië en Noord-Amerika. Dit exclusieve evenement belooft invloedrijke figuren en besluitvormers binnen de sector samen te brengen. 

Het International MLS Forum is van groot belang binnen de wereldwijde vastgoedsector. Het zal de internationale samenwerking voor Multiple Listing Services (MLS) op een wereldwijde schaal bevorderen en zal het belang benadrukken van open standaarden in het veld van onroerend goed. 

Het evenement vindt plaats in de prachtige stad Parijs, Frankrijk, en biedt een prestigieuze en stimulerende omgeving voor leiders uit de sector om samen te komen en waardevolle inzichten uit te wisselen. Noteer alvast uw agenda voor 1 en 2 december 2023. Het International MLS Forum beslaat twee dagen en biedt voldoende tijd voor diepgaande discussies, netwerkmogelijkheden en de verkenning van belangrijke onderwerpen uit de branche. 

U kunt meer informatie vinden over deelname en registratie door te klikken op hier

30 Nov

Real Estate Day! Powered by VastgoedPro

Op donderdag 30 november organiseert CEPI-lid VastgoedPro het jaarlijkse evenement “Dag van de Vastgoedprofessional” en wel in het AFAS theater in Leusden.

De organisatie staat open voor alle Nederlandstalige professionals en aanmelden kan gratis via de volgende link.

Het thema van dit jaar’s event is “De wereld van je klant” en het event zal ook keynote sprekers verwelkomen met name over het onderwerp klantverwachtingen, ervaringen en verhoogde klantgerichtheid door middel van digitale tools.

Het programma begint met een lunch om 12.00 uur en eindigt met een borrel om 18.00 uur. VastgoedPro biedt ook twee trainingssessies aan die om 10.00 uur beginnen, maar alleen met een beperkt aantal deelnemers, dus vroeg inschrijven wordt aanbevolen.

28 Nov

Renovation Tour - Propriétaires Bruxellois on Board

Vandaag, 28th of November, CEPI participated in this year’s editie van de Renovation Tour - Propriétaires Bruxellois on Board” georganiseerd door de UIPI (Union of Property Owners) die als doel heeft de Brusselse burgers en vastgoedeigenaars te informeren over de lopende discussies rond een meer duurzaam vastgoed en om de huidige en toekomstige uitdagingen te begrijpen en aan te gaan. De deelnemers bespraken een lokale, nationale en Europese aanpak van verschillende onderwerpen op het gebied van renovatie. Sprekers zoals, Sylvain Robert (Project Manager, CINEA), Laurent Schiltz (Embuild.Brussels) en Wiebe Verhoeven (Urban.Brussels) presenteerden verschillende praktische oplossingen om renovatie van gebouwen te vergemakkelijken, gebaseerd op bestaande Europese en lokale initiatieven. 

22 Nov

Currencies Direct - CEPI Partnership

Het secretariaat van CEPI kondigt met trots de nieuwe samenwerking aan met Currencies Direct, onze nieuwe kennispartner!

Currencies Direct, opgericht in 1996 en met een aanzienlijke aanwezigheid in Europa, de VS, Zuid-Afrika en India, is gespecialiseerd in het wisselen van valuta en het overboeken van geld. Alleen al in 2022 verwerkte het bedrijf meer dan 600.000 betalingen, voor een totaalbedrag van meer dan £10 miljard aan valuta.

De samenwerking is erop gericht om de uitdagingen aan te pakken die inherent zijn aan grensoverschrijdende transacties, waaronder slechte communicatie tussen banken, vertaalfouten en hoge bankkosten. Door elke doorverwezen klant een toegewijde Client Account Manager aan te bieden, zorgt Currencies Direct voor transparante, tijdige en kosteneffectieve internationale vastgoedtransacties.

CEPI krijgt toegang tot de 28 jaar ervaring van Currencies Direct op het gebied van valutatransfers en beschermt klanten tegen valutaschommelingen tijdens belangrijke gebeurtenissen zoals Brexit en de COVID-19 pandemie. De samenwerking biedt CEPI-leden een waardevol inzicht in de fijne kneepjes van betalingen en valutatransacties en zorgt voor een soepeler klanttraject bij internationale transacties.

Aangezien beide organisaties dezelfde waarden en normen hanteren, is de samenwerking erop gericht om internationale vastgoedtransacties te stroomlijnen en te beveiligen, waardoor CEPI-leden in Currencies Direct een betrouwbare bondgenoot hebben en het bedrijf de kans krijgt om zijn expertise bij te dragen aan de doelstellingen van de vereniging.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van Currencies Direct door te klikken op hier

16 Nov

SIMED-The Mediterranean Real Estate Exhibition in Malaga, 16-18 November

Op uitnodiging van onze Spaanse lidorganisatie GIPE,  zal het secretariaat vanCEPI deelnemen aan de volgende editie van The Mediterranean Real Estate Exhibition in Malaga van 16 tot 18 november,  georganiseerd door SIMED.

SIMED onderscheidt zich als een van Spanje’s  actiefste internationale benchmarkevenementen, met als doel  de vastgoedsector en zijn toekomst enhet samenbrengen van verschillende belanghebbenden uit de sector. SIMED biedt een geweldige kans  om publiek-private synergieën te identificeren, zakelijke transacties aan te gaan, te investeren en opkomende trends te verkennen.

Dite evenement biedt een uitstekende gelegenheid om in contact te komen met deskundigen uit de sector, met een verwachte opkomst van meer dan 8.000 bezoekers uit meer dan 30 verschillende landen, en een aanzienlijke deelname van professionals uit zowel de particuliere als de publieke sector.

Het evenement programma bevat talrijke conferenties en netwerkmogelijkheden, waardoor de deelnemers de kans krijgen om betrokken te raken bij een hele reeks activiteiten.CEPI mleden zijn welkom om deel te nemen aan dit evenement op hoog niveau, door hier te registreren.

10 Oct

Mayors’ Agenda for Cities and the EU: Priorities and Challenges Moving Forward

Op dinsdag 10th van oktober woonde het secretariaat van CEPI een evenement bij dat werd georganiseerd door de Urban Intergroup en Eurocities, in het Europees Parlement over de Burgemeesters’ Agenda voor Steden en de EU: Priorities and Challenges Moving Forward.  

 

De sprekers van het evenement werden vertegenwoordigd door: Jan Olbrycht (lid van het Europees Parlement en voorzitter van Urban Intergroup), Andre Sobczak (secretaris-generaal Eurocities), Dario Nardella (burgemeester van Florence), Marcos Ros Sempere (lid van het Europees Parlement), Ricardo Rio (burgemeester van Braga), Anna Lisa Boni (locoburgemeester van Bologna), Ciaran Cuffe (lid van het Europees Parlement), Ans Persoons (staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest).  

 

De discussie spitste zich toe op het belang van de steden bij het aansturen van de agenda voor het Europees stedelijk beleid, in het bijzonder bij het aangaan van nieuwe uitdagingen zoals klimaatverandering en economisch herstel. De sprekers waren het erover eens dat de steden een centrale rol moeten spelen bij het vormgeven van de toekomst van Europa en dat het van cruciaal belang is om rekening te houden met de agenda van de steden bij het versterken van hun samenwerking met de EU. 

 

The priorities, challenges, and opportunities of a collaboration between the cities and the EU were approached from different standpunten (economisch, sociaal en politiek) en het bood een dynamische rondetafeldiscussie tussen alle sprekers en het publiek. Huisvesting in Europa is een onderwerp dat door de sprekers in detail werd benaderd en iedereen beschouwde het als een indicator van levenskwaliteit die zou moeten worden toegevoegd naar naar de top van de steden’ agenda. 

26 Sep

How can district heating help meet EU climate neutrality targets? - online event

Op dinsdag 26 september woonde het secretariaat van CEPI het online evenement bij dat werd georganiseerd door Euractiv en ondersteund door PKEE (Poolse Elektriciteitsvereniging) om te discussiëren over stadsverwarming en de rol ervan bij het behalen van de klimaatneutraliteitsdoelstellingen van de EU.

Sprekers van het evenement, gemodereerd door de heer Dave Keating, waren onder andere: De heer Madis Laaniste (beleidsmedewerker voor energie-efficiëntie, DG ENER, Europese Commissie), de heer Radan Kanev (MEP, Substituut ENVI Commissie, Europees Parlement), de heer Julien Joubert (Project Manager, Energy systems and planning, Energycities) en mevrouw Dorota Jeziorowska (directeur, PTEZ). 

De discussie spitste zich toe op de huidige uitdagingen voor de effectieve verwezenlijking van de doelstellingen onder het "Fit for 55"-pakket, in het bijzonder op de decarbonisatiedoelstellingen, evenals voorgestelde mogelijke oplossingen.  

Volgens de sprekers moeten de stadsverwarmingssystemen zeker onder de aandacht worden gehouden in de specifieke stukken wetgeving waaraan de EU-instellingen werken werken, zoals de EPBD (Energy Performance of Buildings Directive) en de EU-Richtlijn Hernieuwbare Energie (RED). Sprekers  gingen niet alleen in op de verschillende trends en benaderingen bestaand in EU-lidstaten op stadsverwarming maar ook gesproken over de implicatiess voor lokale overheden vanuit een financieel en technisch oogpunt.  

Enkele andere interventies wezen op het belang van het betrekken van burgers in het proces van decarbonisatie van stadsverwarmingssystemen op nationaal niveau en op de manier van implementatie van het "Fit for 55"-pakket in de hele EU (dat zal afhangen van de verschillende middelen die in elk land beschikbaar zijn).

U kunt de herverspreiding van het debat vinden door te klikken hier. 

01 Jun

Housing in Europe: Theory and Practice Under One Roof Seminar

Het secretariaat van CEPI was verheugd om op 1 juni deel te nemen aan het seminarie georganiseerd door UIPI, de Internationale Unie van Eigenaars van Onroerend Goed, over de sector van huisvesting en meergezinswoningen in Europa. Aan het seminar namen academici en ambtenaren van de Europese Commissie deel, die de huidige uitdagingen voor deze sector en de voorgestelde mogelijke oplossingen presenteerden, zoals het Initiatief voor Betaalbare Huisvesting. Aan deze bijeenkomst nam ook de directeur en penningmeester van CEPI, mevrouw Claudine Speltz, deel, die deelnam aan een panel gewijd aan het delen van expertise om de huisvestingssector te verbeteren.

Het gedetailleerde programma van het evenement vindt u op deze link hier.

01 Jun

Zero-Emission Buildings Academy: A Sustainable Approach to Mitigate Heat Demand Peaks
Online Event

Op dinsdag 14 maart 2023 volgde het secretariaat van CEPI het eerste webinar van de Zero-Emission Buildings Academy, gepresenteerd door doctoraatsstudente Elisabeth Zeyen (TU Berlijn) over het onderwerp ‘BUILDINGS IN A HIGHLY RENEWABLE ENERGY SYSTEM: IT’S ALL ABOUT PEAK DEMAND’.

In het kader van de EPBD en haar doelstelling om tegen 2050 een emissieloos gebouwenbestand te realiseren, nam CEPI deel aan het eerste webinar van de Zero-Emission Buildings Academy, georganiseerd door ECTP en gelanceerd in samenwerking met Leonardo Energy, BPIE (Buildings Performance Institute Europe) en ECI (European Copper Institute). Elk webinar is gewijd aan experts die specifieke duurzame gebouwgerelateerde onderwerpen behandelen.

Het webinar richtte zich op een onderzoek dat eerder werd gepubliceerd door promovenda Elisabeth Zeyen van het Berlijns Instituut voor Technologie. Het onderzoek analyseert maatregelen om de vraag naar verwarming tijdens het hoogseizoen in Europa op een kosten- en emissie-efficiënte manier te beperken. Het is de eerste studie die de efficiëntie en de kosten van het aanbod optimaliseert, inclusief alle Europese landen.” Om de opname van het evenement te bekijken, ga naar hier.

18 Apr

Zero-Emission Buildings Academy
webinar

Het evenement, dat mede georganiseerd werd door Leonardo Energy, BPIE - Buildings Performance Insitute Europe en het European Copper Insitute, ging dieper in op het potentieel van warmteterugwinning uit afvalwater (WWHR), als een uitstekend voorbeeld van het energie-efficiëntieprincipe in eigen huis.

Volgens de sprekers is warmteterugwinning uit afvalwater een kostenefficiënte oplossing voor energie-efficiëntie die ook beter aan bod zou moeten komen in de EPBD (Energy Performance of Buildings Directive). Terwijl energie-efficiëntie en hernieuwbare energiebronnen vaak in de schijnwerpers staan, moet energie die wordt teruggewonnen uit afvalwater worden beschouwd als "geregenereerde" energie. Sprekers bespraken daarom niet alleen de potentiële besparingen die kunnen worden bereikt door het implementeren van WWHR-systemen, maar ook wat het potentieel zou kunnen zijn van het integreren van teruggewonnen energie in de berekening van de energieprestatie van gebouwen.

Tijdens het evenement werden de volgende onderwerpen besproken

Tijdens het evenement richtten interventies zich ook op de voordelen van WWHR, afhankelijk van de klimaatzone voor implementatie, en de nieuwe EN-EPB-normen werden ook gepresenteerd. Sprekers van het evenement, gemodereerd door de directeur van groene en gezonde gebouwen bij het Europees Koper Instituut, de heer Quentin de Hults, waren onder andere: De heer Pavel Sevela, van de Universiteit van Innsbruck, en de heer Laurent Socal, van het EPB- Center Expert (energieprestatie van bouwnormen.

De opname en de dia's die tijdens het evenement werden gedeeld, zullen binnenkort beschikbaar worden gesteld door de organisatoren.

13 Apr

Towards the new European directive EPBD, the redevelopment of the Italian building heritage, systems and solutions by URSA
online event

Op donderdag 13 april 2023 volgde het secretariaat van CEPI het webinar van URSA, gepresenteerd door Arch. Daniela Cardace, de technische contactpersoon bij URSA, over het onderwerp " TOWARDS THE NEW EPBD, ENERGY REQUALIFICATION, URSA SYSTEMS AND SOLUTIONS ".

De webinar was in het Italiaans, met de optie van ondertitels in verschillende talen. Om de opname van het evenement te raadplegen, ga naar hier.

14 Mar

Members of the European Parliament adopt draft rules for a climate-neutral building sector by 2050 (EPBD recast)
Online Event

Op 14 maart, tijdens de stemming in het Europees Parlement in Straatsburg, hebben leden van het Europees Parlement ontwerpmaatregelen aangenomen om het renovatietempo in de Unie te verhogen en het energieverbruik te verminderen, zoals uiteengezet in de herziene richtlijn betreffende de energieprestatie van gebouwen. Het Parlement nam zijn standpunt over het dossier aan met 343 stemmen voor, 216 tegen en 78 onthoudingen. De leden van het Europees Parlement zullen nu gaan onderhandelen met de Raad om overeenstemming te bereiken over de definitieve tekst van de EU-wet.

CEPI heeft tijdig haar standpunt over het rapport van de rapporteur, zoals aangenomen door de ITRE-commissie op 9 februari, meegedeeld aan de wetgevers en andere betrokken belanghebbenden. Ons laatste standpunt over dit belangrijke stuk wetgeving voor de bouwsector is beschikbaar hier.

Het CEPI-beleidsteam zal de verdere ontwikkelingen in dit dossier op de voet volgen om ervoor te zorgen dat de juiste balans tussen ambities en realisme wordt bereikt voor een groener en efficiënter gebouwenbestand.

09 Mar

CEPI Statement on the Revision of the Energy Performance of Buildings Directive (EPBD) – March 2023
Online Event

Met deze ontwerpwetgeving in een cruciale stap in het onderhandelingsproces voordat de voorgestelde richtlijn wet wordt, is het belangrijk om te herhalen dat vastgoedprofessionals de strijd tegen klimaatverandering steunen en dus ook de inspanningen om het gebouwenbestand koolstofarm te maken. Er is echter nog voldoende ruimte voor mogelijke verbeteringen op een aantal belangrijke punten in de huidige tekst van de richtlijn. In dit document geven we onze visie en expertise op deze punten.

Makelaars in onroerend goed spelen een belangrijke rol als interface tussen energiedeskundigen en de consument. De expertise en ervaring van vastgoedmakelaars en -beheerders stelt hen in staat om bij te dragen aan het debat over hoe energie-efficiënte besparingen kunnen worden bereikt door zich te richten op hoe de beste resultaten kunnen worden behaald bij de renovatie van gebouwen. CEPI’s herziene verklaring over de herziening van de EPBD is beschikbaar in de sectie publicaties van onze website. U kunt de volledige tekst ook hier lezen.

15 Feb

3rd International Conference on Real Estate Development and Management

De ICREDM 2023-conferentie is de eerste in haar soort in het land. Dit jaar’s editie van de conferentie telde sprekers uit zowel de publieke als de private sector, waaronder academici, managers, internationale partners en meer. Onderwerpen van de vele panels die plaatsvonden tijdens de vierdaagse conferentie waren onder andere landbeheer en -administratie, vastgoed en waardebepaling van activa, regelgeving en technologie.

CEPI&rsquq

CEPI’s Public Policy Manager, mevrouw Marchegiani, hield een toespraak over de rol van vastgoedverenigingen in markttransparantie en de activiteiten van CEPI, die werd gevolgd door de interessante interventie van ons Turkse lid, GAPAS.

Wilt u meer weten over de conferentie, ga dan naar: hier.

12 Feb

Right to Energy Forum 2023, Delivering a Bold EPBD Deal

De paneldiscussie rond de EPBD was een gelegenheid voor belanghebbenden uit verschillende sectoren om samen te komen en de EPBD vanuit verschillende invalshoeken te bespreken. De tekst van deze belangrijke kaderrichtlijn nadert nu de eindstemming van het Parlement medio maart, terwijl de Raad al overeenstemming heeft bereikt over deze aanpak. Het is van vitaal belang dat de laatste verbeteringen aan de wet op parlementair niveau worden aangebracht voordat we de onderhandelingen met de lidstaten ingaan.

De sprekers waren het eens over de grote kans die de EPBD biedt om niet alleen de bouwsector koolstofvrij te maken, maar ook energiearmoede te bestrijden en, in het verlengde daarvan, klimaatverandering.

Bij de paneldiscussies waren deskundige sprekers uit de particuliere sector en de instellingen aanwezig.  Ga voor meer informatie naar hier.

17 Jan

Empowering Central and Eastern Europe through Energy Efficiency: navigating energy security

De sprekers wisselden van gedachten over de Richtlijn Energie-efficiëntie, de Richtlijn Energieprestatie in Gebouwen (herschikking) en de huidige situatie in de CE-regio (Centraal- en Oost-Europa). Het belang van energie-efficiënte renovatie van het bestaande gebouwenbestand werd onderstreept als een belangrijk instrument, niet alleen om de huidige wereldwijde klimaatcrisis het hoofd te bieden, maar ook om een impuls te geven aan innovatie en de economie. De nadruk werd ook gelegd op het wederopbouwproces dat hopelijk binnenkort, aan het einde van de oorlog, in Oekraïne zal plaatsvinden en dat ervoor moet zorgen dat de wederopbouw niet de oude en inefficiënte patronen zal volgen, maar ook zal luisteren naar de behoeften van de Oekraïense partners, terwijl er nu efficiënte en deskundige partnerschappen tussen Oekraïne en de EU moeten worden opgebouwd. Dit zal nader worden onderzocht tijdens de C4E-conferentie in mei. Ga voor meer informatie naar: hier.

Sprekers van het evenement, gemodereerd door mevrouw Katarína Nikodemová - Gebouwen voor de toekomst, waren onder andere: De heer Adiran Joice - Renovate Europe, lid van het Europees Parlement de heer Martin Hojsik, mevrouw Anne Weidenbach - Europese Commissie, de heer Petr Holub - Buildings21, de heer Oliver Rapf - BPIE, Buildings Performance Institute.

16 Jan

The Taxonomy and Sustainable Finance: what does it mean for the buildings & infrastructure sector?

Het evenement, gemodereerd door mevrouw Christine Lemaitre van de Duitse Raad voor Duurzaam Bouwen (DGNB), bood een interessant perspectief op de EU-taxonomie en de praktische implicaties ervan voor de bouw- en infrastructuursector. De sprekers gaven duidelijke uitleg over de belangrijkste principes van wat de EU taxonomie is, het doel ervan en hoe het in de praktijk werkt, met een blik ook op mogelijke toekomstige ontwikkelingen en wat de huidige hiaten zijn die moeten worden aangepakt om de markt op één lijn te brengen met dit belangrijke instrument. De voordelen en uitdagingen werden uitvoerig besproken door de sprekers, met name: Mevrouw Josefina Lindblom van het directoraat-generaal Milieu, Europese Commissie, mevrouw Carolina Montano-Owen, PhD World Green Building Council, de heer Ben Allen, van het Institute for European Environmental Policies, de heer Fernando Sigchos Jiménez, secretaris-generaal bij de European Builders Confederation, en mevrouw Alexandra Quint van Assiduus. De opname en dia's die tijdens de lezing werden gepresenteerd, zullen binnenkort beschikbaar worden gesteld door de organisatoren. CEPI-leden kunnen meer details opvragen bij het secretariaat.

16 Jan

The real estate sector celebrates the launch of new harmonised International Property Measurement Standards (IPMS)

Het document is gepubliceerd door de IPMSC, een coalitie van 88 vastgoedorganisaties die wereldwijd honderdduizenden vastgoedprofessionals vertegenwoordigen, waaronder CEPI, en is opgesteld door een onafhankelijke groep van 18 experts uit 11 landen.

Het document biedt de basis voor het opnemen en aannemen van conventies voor het meten van gebouwen in verschillende wereldwijde jurisdicties en faciliteert de interface tussen de grote verschillen in de historische conventies van deze conventies. “IPMS All Assets” (ook wel IPMS All Buildings genoemd) vervangt alle eerder gepubliceerde IPMSC standaarden voor individuele asset classes door de concepten en doelstellingen uit die specifieke versies van IPMS te gebruiken in één geharmoniseerde standaard.

Over de afronding van dit belangrijke document zegt Paul Bagust, Hoofd Vastgoedstandaarden bij RICS en voorzitter van de IPMS Coalitie “consistent meten om effectieve besluitvorming en benchmarking mogelijk te maken is nog nooit zo belangrijk geweest. Deze standaard is het resultaat van vele jaren hard werk en inzet van organisaties over de hele wereld die zijn samengekomen met een gezamenlijk doel. Het zal van onschatbare waarde zijn voor iedereen die werkzaam is in de gebouwde omgeving”.

Het document is beschikbaar op International Property Measurement Standards (IPMS) | Driving consistency;

12 Jan

European Commission #SEIforums. The role of real estate investment trusts in financing building renovation in Europe – webinar

De sprekers debatteerden over open vastgoedfondsen, ook bekend als real estate investment trusts (REIT's), die de laatste tijd steeds interessanter blijken te zijn voor beleggers. REIT's zijn beursgenoteerde closed-end beleggingsmaatschappijen die investeren in beheerde gediversifieerde portefeuilles van vastgoed of vastgoedhypotheken/bouwleningen. Het lijdt geen twijfel dat vastgoed een aanzienlijk potentieel heeft voor energiebesparing en beperking van de CO2-uitstoot. Toch lijken beleggingsstrategieën nog niet volledig rekening te houden met de risico's en kansen die samenhangen met klimaatverandering, terwijl strategieën op het gebied van duurzaamheid en ESG (milieu, maatschappij en goed bestuur) steeds belangrijker worden om het volledige potentieel van energiebesparingen en emissiereducties in de bouwsector mogelijk te maken en uiteindelijk de doelstelling van koolstofneutraliteit tegen 2050 te bereiken. REIT zou een belangrijke rol kunnen spelen in de financiering van fondsen die zich nog moeten aanpassen aan deze concepten. De webinar ging dieper in op hoe REIT kan bijdragen aan klimaatdoelstellingen en liet goede voorbeelden zien, zoals bijvoorbeeld de CRREM - Carbon Risk Real Estate Monitor tool om de sector te helpen decarboniseren, en andere groene/circulaire projecten met betrekking tot vastgoed.

Sprekers van het evenement: De heer Adrien Bullier, Senior Project Adviser, CINEA, De heer Silke Bernard, Global Head of Investment Funds Practice, Linklaters Lux, De heer Erik Van Den Broeck, Partner, BDO Brussel, De heer Frédéric Van der Planken, CEO, Whitewood Green Real Estate Fund, De heer Raluca Carp Hengy, Managing Director, KPMG Luxemburg, De heer Murray Birt, Senior ESC Strategist, DWS Group.

De opname en dia's van het evenement worden binnenkort beschikbaar gesteld door de organisator. CEPI-leden kunnen contact opnemen met het secretariaat als ze die willen ontvangen.