DE VERENIGING

CEPI werd in 1990 in Brussel opgericht als een internationale non-profitorganisatie. De leden zijn nationale verenigingen in Europa die makelaars en vastgoedbeheerders vertegenwoordigen. De missie van de vereniging is het ondersteunen van Europese en grensoverschrijdende vastgoedtransacties door het werk en de activiteiten van vastgoedprofessionals te ontwikkelen met de belangen van de consument in het achterhoofd.

De vereniging heeft tot doel de normen in de vastgoedberoepen te verhogen en te bevorderen dat vastgoedmakelaardij en vastgoedbeheer worden uitgevoerd door gekwalificeerde professionals met hoge ethische normen. Aangezien de Europese Unie en haar regels en voorschriften een verdere impact hebben op de vastgoedmarkt en de activiteiten van vastgoedprofessionals, wil CEPI ook haar gebundelde kracht gebruiken om de standpunten van vastgoedprofessionals onder de aandacht te brengen van beleidsmakers in de EU, en om oplossingen te vinden voor hun praktische problemen bij de implementatie van EU-beleid en -wetgeving. Daarom ligt de nadruk op Europees beleid, lobbyen en een actieve aanwezigheid in Brussel.

CEPI heeft ook een beperkt aantal partnerschappen met andere Europese en internationale verenigingen om informatie, standpunten, ervaring en expertise uit te wisselen. In sommige gevallen kunnen deze partnerschappen leiden tot gezamenlijke projecten.

Meer dan dit, CEPI brengt gezichten samen, die professionals vertegenwoordigen in dienst van prioritaire doelgroepen. Dit stelt de verschillende actoren in het netwerk in staat om betrokken te raken en vertegenwoordigt de toegevoegde waarde die de deelnemers in CEPI vinden voor hun dagelijkse werk. Deze nauwe samenwerking wordt steeds belangrijker als antwoord op de uitdagingen en kansen die de globalisering, nieuwe technologie en de veranderende eisen aan vastgoedprofessionals met zich meebrengen. Het is tegen deze achtergrond van diepgaande verandering dat CEPI wordt opgeroepen om vastgoedprofessionals een vertrouwenwekkende toekomst te bieden, door te werken aan een dieper en beter geïnformeerd beeld van de Europese vastgoedmarkt in al zijn verschillende aspecten.

board of directors

raad van bestuur

cepi members

cepi-leden

secretariat

secretariaat