VERORDENING

De regulering van professionele diensten, zoals die worden aangeboden door makelaars in onroerend goed en vastgoedbeheerders, blijft tot de bevoegdheden van de lidstaten behoren. Dit vertaalt zich in een grote verscheidenheid aan nationale regelgevingen in heel Europa, die variëren van strikte overheidsregulering tot semi-gereguleerde modellen of de afwezigheid van regelgeving, en het feit dat in sommige landen de grenzen tussen vastgoedmakelaars en vastgoedbeheerders vaag zijn, terwijl andere landen een strikte scheiding van rollen voorzien.

In 2020 heeft de CEPI de RSG (Regulation Support Group) opgericht met als doel om de regelgeving te verbeteren.

In 2020 richtte CEPI de Regulation Support Group (RSG) op met als doel een uitwisselingsplatform te creëren om best practice regelgevende oplossingen te bespreken en landen te helpen die nationale professionele regelgeving invoeren of herzien. De RSG heeft ook besloten om elke twee jaar een rapport te publiceren dat een beknopt overzicht geeft van de regelgevingssituatie voor de vastgoedberoepen in Europa.

THE REGULATORY SITUATION OF REAL ESTATE PROFESSIONS ACROSS EUROPE 2022

DE REGELGEVING VOOR VASTGOEDBEROEPEN IN EUROPA 2022