VERORDENING

De regulering van professionele diensten, zoals die worden aangeboden door makelaars in onroerend goed en vastgoedbeheerders, blijft een bevoegdheid van de lidstaten. Dit vertaalt zich in een grote verscheidenheid aan nationale regelgevingen in heel Europa, die variëren van strikte overheidsregulering tot semi-gereguleerde modellen of het ontbreken van regelgeving, en het feit dat in sommige landen de grenzen tussen vastgoedmakelaars en vastgoedbeheerders vaag zijn, terwijl andere landen een strikte scheiding van rollen voorzien.

In 2020 richtte CEPI haar Regulation Support Group (RSG) op met als doel een uitwisselingsplatform te creëren om best practice regelgevende oplossingen te bespreken en landen te helpen die nationale professionele regelgeving invoeren of herzien. De RSGv besloot ook om een jaarverslag te publiceren dat een beknopt overzicht zou geven van de regelgevende situatie voor de vastgoedberoepen in Europa.

Regulation Of Professional Services in the Real Estate Sector

Regulering van professionele diensten in de vastgoedsector