Privacybeleid

De Conseil européen des Professions immobilières (CEPI) behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving. U wordt dan ook aangeraden om ze regelmatig te raadplegen.

Intellectuele eigendom
De website www.cepi.eu is zowel een originele creatie beschermd door het auteursrecht als een databank waarop CEPI de rechten bezit. Het kopiĆ«ren, aanpassen, vertalen, arrangeren, openbaar maken, verhuren en ander gebruik, of wijzigen van deze website of een deel ervan, in welke vorm en op welke manier dan ook, elektronisch, mechanisch of anderszins, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CEPI, is ten strengste verboden. Elke inbreuk op deze rechten kan leiden tot burgerlijke of strafrechtelijke vervolging. De namen, logo's en andere tekens die op deze website worden gebruikt, in het bijzonder de naam en het logo CEPI, zijn wettelijk beschermde handelsnamen of merken. Elk gebruik ervan of van gelijkaardige tekens, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van CEPI, is strikt verboden. De Belgische wet van 31 augustus 1998 betreffende de rechtsbescherming van databanken (ter omzetting van Richtlijn 96/9/EG van het Europees Parlement en de Raad) bepaalt dat de schending van deze rechten wordt bestraft met boetes tot €500.000 en, in geval van herhaling, met gevangenisstraffen tot 2 jaar. De vorm van deze website (plan, keuze en rangschikking van de rubrieken, organisatie van de gegevens, enz.) wordt beschermd door de wettelijke auteursrechten.
Behoudens uitdrukkelijke weigering, waarvan de redenen niet hoeven te worden bekendgemaakt, is het toegestaan een hyperlink te maken naar het adres http://www.cepi.eu.

Inhoud van deze website

Inhoud van de site
De Conseil européen des Professions immobilières (CEPI) zorgt er, voor zover mogelijk, voor dat de website en de bestanden die ervan kunnen worden gedownload vrij zijn van bugs, virussen, Trojaanse paarden en ongeoorloofde spyware, hoewel het optreden ervan niet kan worden uitgesloten. CEPI kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade en/of verlies die hieruit voortvloeien voor de gebruiker. De bezoeker is zich ervan bewust dat het gebruik van internet bepaalde risico's met zich meebrengt. CEPI raadt de gebruiker ten zeerste aan firewalls, antivirusprogramma's en andere noodzakelijke beschermingssoftware op zijn computer te installeren.
CEPI heeft de grootste zorg besteed aan het maken en bijhouden van deze website. Houd er rekening mee dat bepaalde informatie mogelijk niet langer actueel is buiten onze controle om. Gebruikers zijn zich ervan bewust dat de informatie kan worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.
CEPI wijst alle aansprakelijkheid af met betrekking tot de inhoud en het gebruik van de website. Als er links worden gemaakt naar andere sites, kan CEPI in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het bestaan en de inhoud van die andere sites.

Beschikbaarheid van de website
Hoewel wij ernaar streven de site www.cepi.eu zeven dagen per week (7/7) het hele jaar door (24/24) tot uw beschikking te stellen, behouden wij ons het recht voor om de toegang daartoe te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te onderbreken om technische of andere redenen, alsmede om een einde te maken aan onze diensten, zonder dat wij aansprakelijk kunnen worden gesteld voor dergelijke onderbrekingen of voor de eventuele gevolgen daarvan voor u of een derde.