MMCEPI

Het MMCEPI logo & certificaat indiceren dat een bepaalde vastgoedprofessional/juridische entiteit deel uitmaakt van erkende nationale en Europese netwerken en wettelijke verplichtingen respecteert, meer specifiek met betrekking tot ethiek, professionele kwalificaties en normen.

Thet MMCEPI-certificaat en logo tonen aan dat je als makelaar of vastgoedbeheerder kunt aantonen dat je lid bent van een leidende nationale vereniging en dat je voldoet aan alle eisen voor vastgoed professionals op Europees niveau.

Meer gedetailleerde informatie over het certificaat, de gerelateerde voorwaarden en de nationale en Europese MMCEPI registers kunt u verkrijgen bij uw nationale vereniging. We vertrouwen erop dat u van deze gelegenheid gebruik zult maken om “u te onderscheiden van de massa” en we kijken ernaar uit u binnenkort te verwelkomen in onze MMCEPI-gemeenschap!

Maak deel uit van uitmuntendheid, maak deel uit van MMCEPI

Luister naar de boodschap van MEP Olbrycht over het belang van dit label: