CODES

De activiteiten van vastgoedprofessionals (makelaars en beheerders) vereisen steeds meer nauwkeurigheid, professionaliteit en diepgaande kennis op uiteenlopende gebieden als recht, belastingen, verzekeringen, economie, boekhouding, bouwtechnologieën, sociologie, financieringsmechanismen, informatietechnologie, stadsplanning, ruimtelijke ordening, taxatie enz. Bovendien moet deze kennis voortdurend worden bijgewerkt door voortdurende professionele ontwikkeling. CEPI beantwoordt aan deze vraag naar transparantie, integriteit en onafhankelijkheid die wordt gesteld aan vastgoedprofessionals als gevolg van de civiele, economische en sociale rol die hen is toebedeeld, en neemt deze verantwoordelijkheid zeer serieus. CEPI is van mening dat zij de beginselen van een gemeenschappelijke Europese Gedragscode en Ethische Gedragscode (‘de Code”) heeft vastgesteld. De principes in de Code zijn erop gericht de kwaliteit van de dienstverlening te waarborgen en zo goed mogelijk te garanderen, zoals vertrouwelijkheid en het vermijden van belangenconflicten in het belang van het algemeen belang en het behoud van de professionele nalatenschap voor toekomstige generaties. Elke nationale vereniging die lid is van CEPI wordt uitgenodigd om deze principes te vertalen in haar nationale code, tenzij dit in strijd is met de nationale wetgeving of praktijken. In het geval van een conflict tussen nationale codes en deze Europese set van principes of in die gevallen waar bestaande nationale codes strenger lijken te zijn dan de Europese Code, zullen nationale codes prevaleren aangezien deze meer gericht zijn op de nationale specifieke kenmerken en bestaande nationale regels, gewoonten en voorschriften.

OFFICIAL STATEMENT

OFFICIËLE VERKLARING