Jednolity głos w branży nieruchomości reprezentujący 24 kraje

STOWARZYSZENIE

Założona w Brukseli w 1990 roku międzynarodowa organizacja non-profit reprezentująca pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości z 24 krajów na całym świecie. CEPI współpracuje z innymi europejskimi i międzynarodowymi stowarzyszeniami w celu wymiany informacji, punktów widzenia, doświadczeń i wiedzy specjalistycznej.

Cele CEPI

Aby nadal rozwijać się jako silny europejski głos przedstawicielski, który przyczyni się do strukturyzacji i kierowania rozwojem rynków nieruchomości i usług

Partnerstwa

CEPI ma ograniczoną liczbę partnerstw z innymi europejskimi i międzynarodowymi stowarzyszeniami w celu wymiany informacji, punktów widzenia, doświadczeń i wiedzy specjalistycznej. W niektórych przypadkach partnerstwa te mogą prowadzić do wspólnych projektów