PROGRAM EUREDUC

W dzisiejszych czasach edukacja i szkolenia na uniwersytetach i w profesjonalnych instytutach szkoleniowych są głównym sposobem na rozpoczęcie pracy w zawodzie przez przyszłych specjalistów ds. nieruchomości. Kwalifikacje zawodowe są zatem poważnym wyzwaniem dla profesjonalistów, jeśli chcą być świadomi potrzeb rynku i zapewnić jakość swoich usług dla konsumentów.

Dlatego CEPI stworzyło Eureduc, minimalny program dla pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości. Program ten ma na celu zaoferowanie minimalnego wspólnego kursu dla głównych uniwersytetów, szkół wyższych, szkół średnich i profesjonalnych instytutów szkoleniowych, które już oferują kursy dla pośredników w obrocie nieruchomościami i / lub zarządców nieruchomości w państwach członkowskich UE. Ten minimalny kurs powinien odpowiadać minimalnym wymaganiom edukacyjnym dla agentów i zarządców nieruchomości określonym przez CEPI.

Kilka europejskich instytucji edukacyjnych podpisało Mission Statement, w którym zobowiązują się do włączenia programu Eureduc do swojego programu nauczania. Większość sygnatariuszy poprosiła również o przyznanie znaku CEPI Eur, potwierdzającego, że ich działania są zgodne z programem.

Program Eureduc jest obecnie aktywny w trzydziestu dwóch instytutach partnerskich rozmieszczonych w trzynastu krajach.