EUREDUC-PROGRAMMA

Vandaag de dag zijn onderwijs en opleiding aan universiteiten en professionele opleidingsinstituten de belangrijkste manier voor een toekomstige vastgoedprofessional om in het beroep te stappen. Professionele kwalificatie is dus een belangrijke uitdaging voor professionals als ze op de hoogte willen blijven van de behoeften van de markt en de kwaliteit van hun diensten aan consumenten willen waarborgen.

Daarom heeft CEPI Eureduc opgezet, een minimumprogramma voor vastgoedmakelaars en -beheerders. Dit programma heeft als doel een minimale gezamenlijke opleiding aan te bieden aan de belangrijkste universiteiten, hogescholen en professionele opleidingsinstituten die al opleidingen aanbieden voor vastgoedmakelaars en/of vastgoedbeheerders in de EU-lidstaten. Deze minimumcursus moet overeenkomen met de minimale opleidingseisen voor makelaars en vastgoedbeheerders die zijn opgesteld door CEPI.

Verschillende Europese onderwijsinstellingen hebben de Mission Statement ondertekend waarmee ze zich ertoe verbinden om het Eureduc-programma in hun syllabus op te nemen. De meeste ondertekenaars hebben ook het CEPI Eur label aangevraagd en gekregen, waarmee ze bevestigen dat hun activiteiten voldoen aan het programma.

Het Eureduc-programma is momenteel actief in eenendertig partnerinstellingen verspreid over twaalf landen.